Värmepumpar

Installation värmepump

Vid en nyinstallation eller byte till ny värmepump så kan vi vägleda och se vad som är rätt för just dina behov. VVS& Luftvärmepump Partner hjälper dig från val av typ och märke fram till installation.

Alla rörmokare på VVS& Luftvärmepump Partner har lång erfarenhet av :

Felsökning och reparation av värmepumpar

Behovsanalys och installation av värmepump

Service av värmepump

Hur bor du?

En värmepump är ett bra miljöval. I de flesta fall är det också en relativt billig uppvärmningslösning för ditt hus, vilken typ av hus det än är. Det gäller bara att välja rätt värmepump för just dig. Kanske har du redan en värmepump av modell äldre, dessa kan dra väldigt mycket el, så bara det är en bra anledning att uppgradera till nyare modell.

Nedan finner du lite allmän information om olika typer av värmepumpar.

-Bergvärmepump

Just ordet bergvärme är lite missvisande då värmen egentligen inte i dessa fall utvinns direkt ur berget. Istället alstras värmen genom att vi utvinner energin ur det ca fyrgradiga grundvattnet. Detta genom borrning i berggrunden, endast ca 80 – 200 meter ned beroende på hur grundvattnet ligger och med en teknik som kallas kompressorprocess. En av fördelarna med en bergvärmepump är att den har samma effekt året om. Kontakta din kommun om du går i bergvärmetankar då du behöver ansöka om tillstånd för detta.

-Luft/vatten värmepump

Om du har ett hus med vattenburet värmesystem kan du använda dig av en luft/vatten värmepump för uppvärmningen. Fördelarna är att det är snabbt och enkelt att installera och det är förhållandevis billigt. Aggregatet som sätts på utsidan av huset använder sig, precis som det låter, av luften för att skapa varmt vatten som sedan leds in i radiatorerna eller för förbrukning. Värme alstras även på vintern och i kall luft men inte i lika hög verkningsgrad.

Normalt behövs inget tillstånd för installation av en luft/vatten värmepump men kanske vill du meddela grannarna om du bor tätbebyggt? Aggregatet har ett surrande ljud så se till att placering inte stör.